Dünya nüfusunun her geçen gün artması, yaşlanması ve ekosistemin çevresel faktörlerden aşırı etkilenmesine paralel olarak, daha iyi ve daha kaliteli sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç artmakta ve değişiklik göstermektedir.

Bundan dolayı İlaç sektörü, dünyanın en stratejik sanayi kolları arasında olup, yarattığı yüksek katma değer ve yenilikçi faaliyetlerin devamı ile mümkündür. Her zaman daha iyi ve kaliteli ürün üretimi hedefleyen firmamız, günümüz teknoloji ve gerekliliklerini sürekli takip ederek hem ülkemizde hem de yakın coğrafyada uzmanlaştığımız ürün grupları ile öncü olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. Bu amaç doğrultusunda kurulan Ar-Ge ekibimiz, alanlarında yetkin İlaç Kimyagerleri, Farmasötik Teknologlar, Patent ve Fikri Haklar Uzmanları, Farmakologlar, Analitik Kimyagerlerden oluşmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme laboratuvarımız, özellikle IV solüsyonlar ve liyofilize hastane jeneriklerinin yanı sıra non-steril çözeltiler ve süspansiyonların geliştirilmesi ve tek noktadan tüm kalite analizlerini gerçekleştirilmesi üzerine birçok yüksek teknolojik cihaz ve ekipmanlarla donatılmıştır. Gelişen teknolojilerle birlikte sürekli revize edilmekte ve yatırımlarına devam etmektedir.

Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerimiz, firmamızın kendi alanında Türkiye'nin lider eşdeğer ilaç üreticilerinden biri olma hedefi için çok önemli bir adımdır. Hedefimiz, bu doğrultuda gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerimiz ile firmamızın kalite politikasını harmanlayarak, Türkiye başta olmak üzere, CIS, MENA ve Avrupa ilaç pazarının önemli oyuncuları arasına girmektir. Nitelikli insan gücümüz ve gelişmiş pazarlara ihracat yapabilen bir firma olma hedefimiz doğrultusunda özellikle üniversite işbirlikleri yaratarak ileri teknoloji odaklı bir misyon belirleyen Ar-Ge' miz, firmamızı daha üst noktalara taşımak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ar-Ge faliyetlerimiz, yaklaşık 600 m² alana sahip modern laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmekte olup, bünyemizde;

Formülasyon geliştirme laboratuvarı
Analitik geliştirme laboratuvarı
      - Enstrümantal analiz laboratuvarı
      - Yaş kimya laboratuvarı
Stabilite alanlarından (Zone II ve IV) oluşmaktadır.

Başlıca sorumluluklarımız;

Güncel literatür / patent değerlendirme çalışmaları
Aktif madde / yardımcı madde seçimi çalışmaları
Farmasötik geliştirme çalışmaları
Analitik metot geliştirme ve validasyon çalışmaları
Laboratuvar ve pilot ölçekli üretim çalışmaları
BE/BY değerlendirme çalışmaları
Ürün iyileştirme çalışmaları
Alternatif kaynak seçimi çalışmaları
Stabilite çalışmaları (Zone II ve Zone IVA-IVB)

© 2022 Haver. Tüm hakları saklıdır.