Haver Farma İlaç 2009 yılında İstanbul’da, sağlık sektöründe kamu hastaneleri ile özel hastanelerin temel ihtiyaçları olan ilaç ve IV solüsyon taleplerini karşılamak amacıyla kurulmuştur.

Haver Türkiye’de ve başta Ortadoğu olmak üzere, Doğu Avrupa, Afrika ülke pazarlarında yeniliklere açık, insani değerlere saygılı, ilaç sektörünün gelişmesine ışık tutacak bir yapı içinde olmaya gayret gösterir. Bu anlayışla, sürekli gelişim prensibini benimsemiş, yüzde yüz yerli sermaye ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Uluslararası düzeyde kabul görmüş üreticiler olan Haver Farma İlaç’ın partnerleri, Sağlık Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri ile yürürlükte olan güncel iyi üretim uygulamaları (GMP) kurallarını benimseyerek yerli ve yabancı ilaç sektöründe hizmet vermektedir.

© 2022 Haver. Tüm hakları saklıdır.